Поддръжка на врати от масив

Интериорни врати дизайн

Грижата за вратите започва още от момента на доставката им в обекта, в който ще се монтират. Желателно е доставката на новите врати да се направи след приключване на грубите ремонти, за да не се повреди покритието им. В никакъв случай не бива да се монтират нови врати в помещение, в което още не са приключили ремонтните действия, тъй като има голям риск от нараняване и повреждане. Ако се прави ремонт, крилата на вратите се свалят и се прибират на подходящо място, за да се предпазят от нараняване.

Правилото за съхранение на интериорни врати е, да бъдат в хоризонтално положение или да имат под себе си поне три опори - в двата края и в средата, за да не се деформират. Помещенията, в които ще се оставят вратите на съхранение не трябва да са влажни и запрашени, а оригиналната опаковка не трябва да се сваля. Така след като помещенията вече са ремонтирани и в тях няма повече строителни отпадъци, прах и изпарения, вратите може да се монтират без риск от повреждане.

За да се предпазят вратите, близо до тях не трябва да се монтират отоплителни уреди, тъй като топлината поврежда дървото и лаковото покритие. От резки температурни промени дървото се травмира. Това е естествен материал, който се разширява от топлина и се свива от студ. Така вратите могат да се деформират, да се изметнат и да се създадат проблеми при отваряне и затваряне.

Периодично дървените интериорни врати трябва да се почистват от прах и замърсявания. Най-добрият вариант, за почистване на вратите от дърво е със специален препарат за дървени повърхности. В никакъв случай не трябва да се ползват кухненски препарати, които съдържат химикали, разяждащи дървото. Дори инцидентното ползване на миещи препарати върху дървена врата може да я съсипе. Ако се налага да се почисти някое петно, то идеята да се ползва абразивен препарат за съдове никак не е добра. Първо - ще се повреди лаковото покритие и второ - препаратът може да предизвика химическа реакция, която да нанесе още повече поражения.

В случай, че върху интериорни врати има замърсявания, които се почистват трудно, то може да се използва смес от 90% вода и 10% алкохол. Това евтино и достъпно средство почиства много бързо и ефективно, без да поврежда вратите. Вратите се почистват най-добре с мека кърпа, която не наранява повърхностите и попива добре. В случай, че вратата има стъкло, то също изисква почистване и то по-често отколкото дървената част.

Веднъж годишно се прави и поддръжка на металните части - смазват се пантите, стягат се болтчетата, преглежда се състоянието на дръжките и ако се налага, се поправят. Добра идея е да се лакират някои миниатюрни цепнатини, като така се ограничава разрастването им. Сега има и аерозолни лакове за интериорни врати, които могат да улеснят много нанасянето на лак по повърхността на вече монтирана врата.